onsdag 7. desember 2016

A house somewhere - Tales of life abroadLonely Planet har gitt ut denne samlingen med korte essays, fortellinger eller utsnitt av reisebeskrivelser der det å bo i et fremmed land er tema. Alle historiene er korte og hver for seg raske å komme gjennom, og boken er også i seg selv lettlest der en hopper rundt med korte glimt fra land til land. Jeg synes ideen er god, og i begynnelsen vekker boken også til litt ettertanke rundt spørsmål som tilhørighet og fremmedhet. Men etterhvert synes jeg nok at vinkelen blir altfor angloamerikansk. Det blir for mange historier om engelskmannen eller kvinnen (den normale) som bosetter seg på et eksotisk sted der alt er vakkert og spennende men der håndverkerne er upålitelige og folk oppfører seg rart (de unormale)og der alt praktisk er vanskelig. Det kunne ha gjort seg med noen historier om hvordan en innvandrer til England eller til USA opplever de første månedene i et fremmed hus, møter med fremmede folk, fremmed mat og fremmede vaner og hvor rart det oppleves. Det eksotiske og rare Vesten. Da hadde boken kanskje vakt mer ettertanke.

Det finnes heldigvis flere hederlige unntak, ellers hadde jeg ikke orket å lese gjennom hele boken. En fin historie var fra Kina der hovedpersonen Peter Hessler som underviser i engelsk får tildelt et kinesisk navn (Det er visstnok nokså vanlig). Deretter lever han på en måte som to personligheter, Peter og Ho Wei som oppfører seg og tenker forskjellig.

Det er også et avsnitt fra Amitav Gosh sin "In an antique land" som handler om den indiske forfatterens reise til Egypt der indisk og egyptisk kultur blir stilt opp mot hverandre i en ellers vennskapelig og gjestfri atmosfære.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar