torsdag 14. juli 2022

Sasha Filipenko: Red Crosses

På jakt etter nyere russisk litteratur kom jeg over denne som så lovende ut. Forfatteren er hviterusser og er oversatt til flere språk, men denne er den første som er oversatt til engelsk.

Den unge fotballdommeren Alexander, kalt Sasha, flytter inn i en leilighet i Minsk. Den nittiårige naboen Tatyana Alexeyevna er svært så ivrig til å komme i prat med ham, men Sasha vil helst være for seg selv med sine sorger og dype traumer. Likevel utvikler det seg gradvis et slags vennskap mellom disse to med svært forskjellig bakgrunn og historie. Tatyana holder på å miste hukommelsen men forteller Sasha likevel stadig flere bruddstykker av sitt dramatiske liv. Og hvilket liv! 

Tatyana ble født i London av russiske foreldre, moren dør tidlig og faren tar datteren med til Moskva i 1919 for å være med å bygge opp det nye samfunnet. I ungdomstiden reiser Tatyana reiser en del rundt i Europa, opplever den store kjærligheten, gifter seg og flytter tilbake sammen med sin ektemann til Moskva når Stalin holder på å bygge opp sitt maktapparat. På grunn av sine språkkunnskaper får hun jobb som oversetter i NKID, kommisariatet for utenlandssaker. Da får hun også anledning til å observere hva som foregår rundt Stalins maktapparat. Ikke minst blir hun vitne til Sovjetstatens håndtering av fangeutveksling under og etter 2. verdenskrig. Det sovjetiske statsapparatet så på russiske krigsfanger som forrædere, svært mange som kom hjem ble drept eller sendt til fangeleirer i Sibir.

Ektemannen til Tatyana kjemper i den røde hær, blir tatt til fange og sendt tilbake til Sovjet etter krigen. Der blir han regnet som forræder, og det inkluderer automatisk hans kone og datter også. Tatyana blir sendt til Gulag, datteren blir tatt fra henne og sendt til en leir for forlatte barn. 

Slik følger vi Tatyana gjennom Stalin-terroren, de lange årene i fangeleiren, savnet etter ektemannen, og etter datteren og livet hennes i Minsk etter hun ble benådet gjennom et av Khrutsjovs amnestier. 

Sasha sin e traumer er knyttet til hans unge liv og korte kjærlighetshistorie, hans kones sykdom og død og håpet om et slags liv sammen med sin tre måneder gamle datter.

Det var mye bra i denne boka. Først og fremst gir den et innblikk i Sovjetsamveldet og øststatenes mangfoldige historie. Av og til kanskje litt for mye en "historiebok"? Sasha blir på en måte mest et slags bakteppe for Tatyanas utrolige historie. Hans egen fortelling blir veldig underordnet, og henger lite sammen med Tatyanas, men det gjør ikke så mye for mitt utbytte av boka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar