tirsdag 6. juni 2023

C. J. Sansom: Tombland

Nå har jeg vært på en 800 siders reise på 1500-tallet. Den pukkelryggede hederlige advokaten Matthew Shardlake er helten og hovedpersonen i Sansoms kriminalromaner fra 1500-tallet. Matthew blir denne gangen sendt ut på et oppdrag på vegne av 15-årige prinsesse Elisabeth (som senere skal bli dronning Elisabeth den første). Det er hennes enda yngre halvbror Edvard som er konge nå.

En slektning av Elisabeths mor Anne Boleyn (Henrik den åttendes kone nr. 2 som ble halshogd), John Boleyn er fengslet for drapet på sin hustru Edith. Kan Shardlake undersøke saken, kan han bidra til en rettferdig rettergang (om det er mulig?)finnes det andre mulige skyldige? Og vår kjære advokat reiser til Norfolk sammen med sin unge assistent Nicolas Overton.

Det er en vanskelig sak, Matthew er ikke overbevist om at John Boleyn er skyldig, men finner heller ikke beviser på det motsatte. Han får noen fiender på nakken når han gjør undersøkelser og så skjer det flere mord på personer som sannsynligvis sitter inne med informasjon.

Men plutselig befinner Matthew og Nicolas seg midt i et bondeopprør og det gjør også hans gamle våpendrager Jack Barak. Matthew havner mer eller mindre motvillig som juridisk rådgiver for en av opprørslederne og vi blir «vitne» til en av de største bondeoppstandene som fant sted i England noensinne. Opprørerne hadde egentlig loven på sin side - godseierne hadde urettmessig frarøvet dem store områder som skulle være felles beiteområder. De gjør godt fra seg, men det går jo sånn som det måtte gå, det var ikke nok å ha en lovlig og rettferdig sak. Opprøret blir slått ned og lederne blir henrettet.

Mordhistorienviser viser seg å ha forgreninger langt inn i opprørsleiren og får sin forklaring helt mot slutten av boka.

Dette var kanskje vel så mye en historiebok som en kriminalroman, men jeg fulgte villig med Matthew Shardlake rund omkring i Nordfolk-området og i den enorme opprørsleiren. Sansom klarer å gjøre historien levende for oss, og personene er troverdige. Nå tror jeg ikke boka hadde tapt noe på en slankekur, den kunne gjerne vært 200 sider kortere. Men likevel, jeg synes hele serien om Matthew Shardlake er storartet å lese. Jeg lest meg igjennom hele Henrik VIII sin regjeringstid og alle hans koner og nå altså hans eneste sønn på tronen, Edvard som dør svært ung. Da kommer Elisabeth og Edvard sin halvsøster Maria den blodige til makten - blir det en ny Shardlakehistorie ut av det, tro?

Noe av det som fascinerer meg ved disse bøkene er at det i det hele tatt fantes et rettssystem på denne tida da vi ellers får inntrykk av at overklassen og kongehuset hersker grusomt og enerådende. Men det fantes nok lover og regler, rettsaker ble holdt og det fantes faktisk grenser for overklassens makt på enkelte områder. Likevel, de mektige rådde, bestikkelser florerte og lovene var utformet av overklassen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar