fredag 29. april 2022

Jo Spain: The darkest place

Denne irske kriminalserie som jeg kom over for noen år siden, dette er den tredje eller fjerde jeg leser. Jeg synes disse bøkene gir et greit innblikk i irsk nærhistorie, politikk og kultur. Hovedpersonen er Tom Reynolds, etterforsker ved politiet i Dublin. Han er middelaldrende, greie familieforhold og relativt fordomsfri. Handlingene i bøkene foregår i svært forskjellige omgivelser. Jeg har lest om forholdene for unge jenter som bor i et nonnekloster, om et kystsamfunn som blomstrer opp under oljeboomen og om politiske intriger rundt det irske parlamentet. Denne historien dreier seg om omsorgen for(eller mishandlingen av) sinnslidende slik denne artet seg de første tiårene etter 2. verdenskrig. 

Under utgravinger ved en gravplass på en liten øy med et tidligere asyl for sinnslidende blir det oppdaget et lik som ikke burde vært der. Det er tydeligvis liket av en lege som forsvant under mystiske omstendigheter for 40 år siden. Tom Reynolds og teamet hans blir satt på saken. Det viser seg at den isolerte øye bærer på flere hemmeligheter, og historien avdekker også fullstendig forkastelige behandlingsformer og holdninger til pasienter og sinnslidelser, selv med datidens øyne. 

Jeg skal ikke gå inn på noen detaljer, og det er ikke heller noe spesielt originalt over beskrivelsen av forholdene for sinnslidende i denne perioden. Dette er heller ikke særlig unikt for Irland, også i Storbritannia kunne folk (særlig kvinner) bli tvangsinnlagt på slike institusjoner bare en far eller ektemann fikk med seg huslegen på at det var nødvendig.  Og var de først innlagt på institusjonen var legen Gud.

Altså (dessverre) ikke noen unik historie, men den er godt fortalt. Det er tilstrekkelig med mulige spor og sideveier, sære øyboere, skrik som høres om natten, dårlig vær.  Farlige situasjoner får vi også med oss. Noen spor blir løse tråder, andre bringer oss videre og til slutt får vi oppklaringen som ikke var altfor opplagt.

Jeg kan godt lese flere av bøkene i denne serien.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar