mandag 9. januar 2017

Ann Cleeves: Cold earth


Dette er bok nummer 7 i Ann Cleeves sin serie fra Shetland der politimannen Jimmy Perez har den ene hovedrollen og den lille øygruppen har den andre. Shetland har 23000 innbyggere, nesten like mange felespillere og sikkert mange flere sauer. Oljeboomen har nådd Shetland og spiller indirekte en rolle i denne kriminalromanen.

Under begravelsen av den gamle einstøingen Magnus Tait som spilte en rolle i en av de tidligere bøkene om Jimmy Perez oppstår det et kraftig jordskred. Flere hytter blir ødelagt, og under opprydningsarbeidet finner mannskapet liket av en middelaldrende, vakker kvinne. Ikke overraskende viser det seg at hun hadde vært død før skredet kom, og ikke av naturlige årsaker.

Kvinnen tilhører ikke lokalmiljøet og det tar tid før etterforskerne klarer å identifisere henne. Etterforskningen avdekker etterhvert hva som var bakgrunnen for at kvinnen var på øya. Men det er mange spor og blindspor, ikke minst fordi mange av vitnene holder tilbake en del av det de vet, fordi de har sine hemmeligheter som de vil holde på, fordi de vil beskytte sine nærmeste eller fordi de har en forbindelse til drapet. Vi er innom både gartnervirksomhet, psykologisk konsultasjon, AA, varierende gründervirksomhet, skolemiljø, forpleining av oljearbeidere, prostitusjon og hytteutleie.

Parallelt handler romanen om politifolkene Jimmy Perez som sørger over sin elskede Fran og som har omsorgen for Frans datter Cassie som sin livsoppgave. Willow Reeves, opprinnelig fra Orknøyene men jobber i Aberdeen blir etterforskningsleder. Jimmy samarbeider godt med sin kvinnelige overornede, men han går av og til egne veier og styrer like mye utfra instinkt og kjennskap til lokalmiljøet som utfra håndfaste bevis. Det er en gjensidig tiltrekning mellom de to, men det er ikke godt å si om den har livets rett. Sandy er stadig ung og uerfaren og godtar rollen som fotsoldat. Likevel er han observant på sin egen måte og kan glimte til med uventede synspunkter.

Jeg synes likevel ikke at etterforskernes privatliv får dominere, beskrivelsene av dagliglivet på Shatland spiller en viktigere rolle og er en av grunnen til at jeg liker disse bøkene. Vi blir bedre kjent med noen av de lokale innbyggerne, og det er vanskelig å vite om en av de er skyldig eller ikke. Oppklaringen går langsomt fremover, men blir mer intens mot slutten til det oppstår et forrykende klimaks. Og det viste seg at denne gangen var det min hovedmistenkte som var drapsmannen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar