onsdag 6. desember 2017

Gaute Heivoll: Over det kinesiske havOver det kinesiske hav
Over det kinesiske hav
Over det kinesiske hav
"Over det kinesiske hav" er fortellingen om ekteparet som starter er hjem for såkalte åndssvake (som de ble kalt på 40-tallet) på Sørlandet et sted. Gaute Heivoll har skrevet en rekke romaner basert på virkelige hendelser og skjebner og dette er en av dem.

Det unge ekteparet bygger opp et hjem for sine egne barn og for klientene som de overtar omsorgen for fra det offentlige mot en godtgjørelse. Dette gjør de i god, kristen ånd og vi får fortalt historien gjennom ekteparets sønn.

Dette er på mange måter en vakker historie. Det var som kjent helt andre holdninger til psykisk utviklingshemmede på 40-tallet enn i dag, og vi har hørt mange skrekkhistorier. Men her får vi en beretning om et hjem som blir åpnet for en søskenflokk på 4 barn som alle trenger omsorg i større eller mindre grad. I tillegg losjerer også et par enslige menn i huset som nok ikke ville klart seg ute i samfunnet. De fire barna blir plassert på et rom på loftet. Der spiser og sover de under sin storesøsters vennlige men bestemte regime. Ellers har de nok ikke noe lavere levestandard enn familiens egne barn. De blir gjennomgående behandlet med varme og respekt, ja til og med kjærlighet fra det engasjerte ekteparet - og også fra naboer og lokalsamfunnet.

Det er en roman med lite ytre handling, men det er noen dramatiske avsnitt der familien opplever sin egen tragedie som kommer til å påvirke dem alle, ikke minst hovedpersonen. Og også i sorgen blir de fire barna på loftet inkludert.

Til tross for de tragiske hendelsene er det mye humor i boken også, ikke minst har de to losjerende mange småpussige uttalelser og innspill. 

Mot slutten av boken blir de fire søsknene etter tur overført til den store institusjonen Nærlandsheimen. På sekstitallet var storinstitusjonene ansett som det ypperste innenfor omsorg for psykisk utviklingshemmede. 20-30 år senere ble disse institusjonene avviklet for å plassere klientene i lokalsamfunnet i stedet.......

Jeg synes dette var en fin bok å lese, og Gaute Heivoll er helt makeløs når det gjelder å blåse liv i menneskeskjebner og lage god litteratur av det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar